Klik hier voor zoekfunctie

Tarieven

Tarieven

Sensadent declareert volgens de geldende tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit, zoals vastgelegd in de Tariefbeschikking Tandheelkundige Zorg.

Download hier de tariefbeschikking!
Binnen deze tariefbeschikking vindt u de vastgestelde behandelcodes, de bijbehorende tarieven en een volledige prestatieomschrijving.