Klik hier voor zoekfunctie

Kwaliteit en veiligheid

Als het gaat om goede zorg en aandacht voor uw gebit, staat kwaliteit voorop. Bij SensaDent wordt gewerkt met moderne apparatuur en de beste materialen van erkende leveranciers. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen zijn we voortdurend bezig om het kwaliteitsbeleid verder vorm te geven. Alle protocollen en werkzaamheden staan uitgebreid beschreven in ons kwaliteitshandboek om de kwaliteit te bewaken. We streven continu naar verbetering en innovatie. De volgende lidmaatschappen en certificaten zijn gekoppeld aan onze praktijk: KRT, NMT, NVST, VNT, SCAD, IADR en DAED.

 

Alle behandelaars van SensaDent zijn goed opgeleid. Er wordt voortdurend gewerkt aan de deskundigheid van de behandelaars, die deze op peil houden door deelname aan cursussen, congressen, klinische avonden en het lezen van vakliteratuur. Dit alles dient om een permanent hoge kwaliteit in gebitsonderhoud en voorlichting te garanderen. Zo kunt u er als patiënt op rekenen dat de tandheelkundige kennis van onze behandelaars actueel is en u volgens de meest moderne inzichten en technieken wordt behandeld.

 

Patiëntveiligheid is ook een belangrijk onderdeel van het kwaliteitsbeleid van SensaDent. Om de patiëntveiligheid in onze praktijk op orde te houden, wordt bij SensaDent gewerkt volgens vaste protocollen en volgens wettelijke richtlijnen zoals deze zijn opgesteld in de Nederlandse Wet Infectiepreventie.

 

Ook wordt de patiëntveiligheidskaart  toegepast om patiënten bewust te maken van het feit dat zij zelf een belangrijke bijdrage leveren kunnen aan de veiligheid van het zorgproces. Bijvoorbeeld door de tandarts volledig te informeren over de persoonlijk gezondheidstoestand, alert te zijn op veranderingen en het opvolgen van adviezen en instructies. Maar ook door vragen te stellen als iets niet duidelijk is of aan de bel te trekken als iets anders gaat dan verwacht.

Veilig en milieubewust

Door het aanbrengen van twee separate looproutes hebben wij zoveel mogelijk een scheiding aangebracht tussen de route van de behandelaar en de looproute van de patiënt. Op deze wijze vermijden we dat de patiënt in aanraking kan komen met besmet tandheelkundig materiaal. Alle oppervlakken binnen de behandelkamers zijn bestand tegen ontsmetting met alcohol, het meubilair is verplaatsbaar zodat er perfecte oppervlaktereiniging en desinfectie plaats kan vinden. De aanwezige sterilisatieruimte is voorzien van duidelijke zones en aanduidingen om de desinfectie/sterilisatie optimaal te stroomlijnen.

 

Het afval wordt gescheiden aangeboden bij het milieudepot. Uit milieu oogpunt wordt er geen amalgaam gebruikt bij restauraties. Er wordt gepoogd zo min mogelijk gebruik te maken van disposable materialen maar daarbij wordt de keuze voor patiëntveiligheid altijd voorop gesteld aan de belasting op het milieu.

Inzichtelijk en transparant

Wij bundelen onze inspanningen op gebied van kwaliteitsbeheer in een jaarlijks kwaliteitsjaarverslag. Hierin leggen wij de zes aspecten van kwaliteit vast: cliëntgerichtheid, tijdigheid, veiligheid, effectiviteit, efficiency en toegankelijkheid onderverdeeld in de drie facetten van de beroepsuitoefening: vakinhoudelijk, organisatorisch en relationeel. In het kader van een open en transparante communicatie bieden wij ons kwaliteitsjaarverslag aan ter inzage. Deze is terug te vinden in het praktijk handboek (in de wachtkamer) en via de link hieronder kunt u het verslag online bekijken:

 

 

Ook uw mening op gebied van onze kwaliteitsdoelstellingen stellen wij buitengewoon op prijs. Heeft u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren