Klik hier voor zoekfunctie

Algemene Tandheelkunde

Algemene tandheelkunde kan worden opgedeeld in preventieve en restauratieve tandheelkunde.

Preventief

Een gezonde mond en een mooi gebit beginnen bij preventie. Preventie is vooral gericht op het voorkomen van cariës (gaatjes) en tandvleesproblemen. U kent vast het gezegde ‘voorkomen is beter dan genezen’. Dat geldt ook voor uw gebit. Enkele belangrijke aspecten zijn; op de juiste manier poetsen, flossen, stokeren en/of ragen, een goed eetpatroon en regelmatige controle van uw gebit door uw tandarts.

Ook een regelmatig bezoek aan de mondhygiëniste voor een gebitsreiniging, mondhygiëne-instructie en nazorg dragen bij aan een goede mondgezondheid en helpen u problemen te voorkomen. Met goed onderhoud voorkomt u langdurige of ingrijpende behandelingen. Bij Sensadent is een mondhygiëniste werkzaam binnen de praktijk, u hoeft daarom niet te worden doorverwezen.

Restauratief

Als er problemen aan uw gebit zijn geconstateerd en behandeling noodzakelijk is dan bespreekt uw tandarts dit met u. Voor aanvang van de voorgestelde behandeling wordt u ten minste mondeling voorgelicht over o.a. te verwachten resultaten, de eventuele risico´s, de duur en de kosten van de behandeling(en). Bij uitgebreide behandelingen wordt er vooraf een behandelplan/begroting opgesteld.

Een persoonlijke behandelplan wordt opgesteld op basis van een individuele gesprek en een grondig mondonderzoek, eventueel ondersteund door röntgendiagnostiek en/of laboratorium onderzoek. Hierbij wordt natuurlijk zoveel als mogelijk rekening gehouden met alle, aan de patiënt gerelateerde factoren welke invloed kunnen hebben op de mondgezondheid zoals bijvoorbeeld; de algemene gezondheid, levensgewoontes en/of levensbeschouwing, mondhygiënegedrag, mondgewoontes (tandenknarsen en/of -klemmen), lichamelijke beperkingen, de (huidige) levensomstandigheden en natuurlijk de financiële omstandigheden.

Wat wij bieden aan algemene preventieve en restauratieve tandheelkunde:
  • Periodieke controle (eventueel d.m.v. röntgendiagnostiek)
  • Mondhygiëne advies en behandelingen
  • Verhelpen van (acute) pijnklachten
  • Restauratie van caviteiten (gaatjes)
  • Wortelkanaalbehandelingen
  • Kroon- en brugwerk
  • (Partiële) prothese werk

Wenst u een afspraak te maken voor een preventieve of restauratieve behandeling? Neem dan contact op met de praktijk op 020-6187200 of mail naar info@sensadent.com.