Klik hier voor zoekfunctie

Afspraken

Afspraak annuleren

Indien u onverhoopt uw afspraak niet kunt nakomen dan dient u tijdig contact op te nemen met de praktijk om uw afspraak te annuleren of verzetten. Wij verzoeken u de annulering van uw afspraak ten minste 24 uur voor aanvang van uw afspraak af te zeggen. Tijdens het weekend of dagen waarop wij gesloten zijn kunt u een annulering doorgeven via email of inspreken op het antwoordapparaat. (let op: ook hiervoor geldt de 24 uur regeling!)

 

Als een afspraak niet wordt nagekomen (zonder tegenbericht) of niet tijdig wordt geannuleerd dan kunnen de kosten voor dat de besproken tijd in rekening worden gebracht. Als hiertoe wordt besloten wordt het tarief vastgesteld conform de AWBZ tarieven en voorwaarden.

 

Het herhaaldelijk niet nakomen van uw afspraken zonder afbericht, kan gevolgen hebben voor uw inschrijving bij Sensadent.

Afspraak maken

Voor het maken, wijzigen of annuleren van uw afspraak kunt u het beste telefonisch contact opnemen met de praktijk op 020-6187200.

 

Natuurlijk verwachten wij dat u op tijd op uw afspraak verschijnt. Vanzelfsprekend verwacht u ook van ons dat wij ons aan de gemaakte afspraak houden en dat de tandarts ruim de tijd voor u neemt. Zorg er daarom voor dat u voldoende tijd binnen uw dag planning reserveert voor uw afspraak en meldt u tijdig bij de balie.

SMS herinnering

De SMS/email herinneringsdienst is een aanvullende service vanuit de praktijk. Op deze service kan geen enkele aanspraak worden gemaakt, u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

 

U kunt niet reageren op deze sms service! Een reply op het SMS bericht wordt niet ontvangen bij SensaDent.

SensaDent gaat uit van het volgende:

Door het maken van een afspraak geeft u aan op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met ons praktijk reglement, onze huishoudelijke regels en de beschreven algemene voorwaarden zoals aangeboden op deze website.

Praktijkreglement

Net als elke organisatie in Nederland hanteren wij huishoudelijke regels, deze zijn zowel in uw, als in ons belang. In ons praktijkreglement vindt u een volledig overzicht van onze huishoudelijke regels en onze algemene voorwaarden ten aanzien van: algemene zaken, afspraken, privacybescherming, het Burger Service Nummer (BSN), coulance bepaling, pijnklachten, betalingen en klachtenafhandeling. U kunt het praktijkreglement in zijn geheel downloaden, opslaan en eventueel printen om het op uw gemak door te lezen.

Klik hier om het volledige praktijkreglement te downloaden